PCCFF
Informatii de interes general

Guvernare transparenta, deschisa si participativa – standardizare, armonizare, dialog îmbunatatit”- cod SIPOCA 35
__________________________________________________________________________
Anunt referitor la servicii pozitionare GNSS in timp real
__________________________________________________________________________
Inventarul tarlalelor cuprinse in sectoarele care fac subiectul lucrarilor de cadastru sistematic
__________________________________________________________________________
Proiect de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Anunt estimare corecta pret/ha pentru serviciile de inregistrare sistematica
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
INIS viewer - TopRO5
Urmarire cerere - ANCPI
Procedura de realizare a planului de incadrare in zona
Plan de incadrare in zona -pdf
Model cerere extras de carte funciara
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
Memrorandum privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public
Informatii suplimentare
Bilant la 31.12.2015
Buget initial la 07.01.2016
Buget rectificativ 2016
Program achizitii anual 2017
Raport activitate la 31.12.2015
Situatie cheltuieli salariale Ianuarie - Iunie 2016
Situatie transparentei veniturilor salariale la 30.09.2018
Situatie transparentei veniturilor salariale la 31.03.2019
Bilant 2016
Buget 2017
Informare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017
Transparenta veniturilor salariale la 30.03.2018
Transparenta veniturilor salariale la la 30.09.2018
Lista cladirilor incalzite
__________________________________________________________________________
Anunturi
Centralizatorul rezultatelor la examenul de promovare din 04.06.2019
Lista cu candidatii admisi la examenul de promovare din 04.06.2019
Anunt examen de promovare 04.06.2019
Tematica si bibliografie examen de promovare 04.06.2019
Rezultatul concursului pentru postul de asistent registrator
Centralizator interviu concurs asistent registrator
Centralizator punctaj proba scrisa concurs asistent registrator
Lista candidati admisi concurs asistent registrator