ANUNT IMPORTANT PRIVIND EVITAREA RISCULUI DE CONTAMINARE CU CORONAVIRUS
In vederea reducerii riscului de contaminare cu CORONAVIRUS recomandam utilizarea serviciilor noastre online (E-payment), utilizarea corespondentei prin email (br@ancpi.ro) sau prin curier postal pentru evitarea contactului direct intre persoane la ghiseu. De asemenea pot fi solicitate informatii telefonic, la numarul 0239/627207
Comunicat de presa POR
-Extras de carte funciara pentru informare AICI**
-Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan AICI**
PCCFF
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
ANUNT DE PRESA/Bucuresti, 4.12.2020 In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de înregistrare sistematica demarate de unitătile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru i Publicitate Imobiliara nr. 1065/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul este afisat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la sectiunea Transparenta decizionala.
__________________________________________________________________________
ANUNT DE PRESA/Bucuresti, 4.12.2020 In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliara supune consultarii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinată cofinantarii lucrarilor de intocmire a planurilor parcelare in vederea inscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietătilor funciare. Documentul este afisat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la sectiunea Transparenta decizionala.
__________________________________________________________________________
Memorandum privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public
Buget initial la 07.01.2016
Bilant 2016
Bilant 2017
Bilant 2018
Buget 2017
Buget 2018
Buget 2019
Declaratii de avere 2019
Declaratii de avere 2020
Declaratii de avere 2021
ODG cod etica 2846
Declaratie de aderare
Organigrama OCPI BR
Transparenta veniturilor salariale 30.09.2019
Transparenta veniturilor salariale 30.03.2020
Raport etica 2019 - OCPI Braila
__________________________________________________________________________
Anunturi
Anunt concurs - referent treapta I - 17-20 Mai 2021
Tematica si bibliografie - referent treapta I - 17-20 Mai 2021
Candidati admisi la concursul organizat in perioada 17.05.2021 - 20.05.2021 - referent treapta I
Centralizator cu punctajul la proba scrisa la concursul din 17.05.2021
Centralizator punctaj proba interviu referent treaptaI din 20.05.2021
Centralizator final referent treapta I.pdf
__________________________________________________________________________
Anunt concurs - consilier IA - 5-12 Mai 2021
Lista curprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Braila pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada nedeterminata in perioada 05.05.2021 - 12.05.2021
Rezultate proba scrisa 05.05.2021
Rezultate contestatii la proba scrisa din data de 05.05.2021
Centralizator cu punctajul la interviul din data de 12.05.2021
Centralizator cu punctajul final la concursul din data de 05.05 - 12.05.2021
Cerere de inscriere la concurs
Nota de informare si declaratie de prelucrare a datelor cu caracter personal
__________________________________________________________________________
Anunt examen autorizare - 8 Aprilie 2021
Rezultate examen autorizare