PCCFF
Informatii de interes general

ANUNT IMPORTANT PENTRU PERSOANELE AUTORIZATE ! Avand in vedere ca in ultima vreme s-au inregistrat disfunctionalitati in accesarea de catre inspectori a documentatiilor incarcate electronic pe site-ul OCPI Braila se impune ca documentatiile sa fie depuse si pe suport digital CD, atasat fizic la dosar, conform Art.24 din Regulamentul aprobat prin Ord.700/2014. Autorizatii pot utiliza in continuare site-ul www.ocpibr.ro pentru incarcarea documentatiilor (cu alocare de numar electronic), insa depunerea pe suport digital CD va garanta ca acestea vor putea fi accesate de catre inspectori in procesul de receptie.

__________________________________________________________________________
Inventarul tarlalelor cuprinse in sectoarele care fac subiectul lucrarilor de cadastru sistematic
__________________________________________________________________________
Proiect de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Anunt estimare corecta pret/ha pentru serviciile de inregistrare sistematica
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
INIS viewer - TopRO5
Urmarire cerere - ANCPI
Procedura de realizare a planului de incadrare in zona
Plan de incadrare in zona -pdf
Model cerere extras de carte funciara
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
Memrorandum privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public
Informatii suplimentare
Bilant la 31.12.2015
Buget initial la 07.01.2016
Buget rectificativ 2016
Program achizitii anual 2017
Raport activitate la 31.12.2015
Situatie cheltuieli salariale Ianuarie - Iunie 2016
Situatie transparentei veniturilor salariale la 30.09.2018
Bilant 2016
Buget 2017
Informare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017
Transparenta veniturilor salariale la 30.03.2018
Transparenta veniturilor salariale la la 30.09.2018
Lista cladirilor incalzite
__________________________________________________________________________
Anunturi
Anunt concurs 17.01-23.01.2018
Informatii suplimentare concurs 17.01-23.01.2018
Tematica si bibliografie concurs 17.01-23.01.2018
Invitatie de participare procedura de inchieriere spatiu arhiva
Centralizator rezultate examen consilier cadastru
Rezultate interviu concurs cadastru
Rezultate proba scrisa cadastru
Anunt consilier cadastru
Tematica si bibliografie concurs consilier cadastru
Lista candidatilor sdmisi/repsinsi ptr participarea la concursul de consilier cadastru
Lista candidati admisi sa participe la examenul de promovare studii superioare
Lista candidati admisi sa participe la examenul de promovare grad treapta
Anunt tematica si bibliografie promovare studii superioare
Anunt tematica si bibliografie promovare grad treapta